1
Bạn cần hỗ trợ?

Nghệ nhân Tô Thanh Sơn

Tô Thanh Sơn là một trong bốn cái tên như bốn cái trụ gốm của làng Bát Tràng. Nhắc đến Tô Thanh Sơn người ta nhớ ngay đến men lam thời Nguyễn và men rạn cổ truyền.

Làng nghề : Làng gốm Bát Tràng