1
Bạn cần hỗ trợ?

Công ty CP Lụa Nha Xá

Công ty Cổ phần Lụa Nha Xá được thành lập vào tháng 04/2016 tại làng nghề dệt lụa Nha Xá – xã Mộc Nam – huyện Duy Tiên – Tỉnh Hà Nam

Làng nghề : Làng lụa Nha Xá