1
Bạn cần hỗ trợ?

Vinh danh danh hiệu Tổ nghề gốm sứ Chu Đậu cho Bà Bùi Thị Hý

Bắt đầu: 2012-12-12 09:00:00 || Kết thúc: 2012-12-12 16:00:00

Địa điểm: Thái Tân - Nam Sách - Hải Dương

Hôm nay, tại miếu thờ Vua Lê và Thành Hoành Làng, làng Quang Tiền, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. TW HHLN Việt Nam kết hợp với Hội sử học - Hải Dương, Công ty gốm Chu Đậu và Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đồng Quang – huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình vinh danh và phong tặng danh hiệu Tổ nghề cho bà Bùi Thị Hý. Đây cũng chính là những hoạt động đền ơn đáp nghĩa cho những người có công đóng góp với làng nghề truyền thống của dân tộc từ thủa xa xưa. Vinh danh tổ nghề lần này mang một ý nghĩa rất nhân văn và cao đẹp. Với những bản dịch lịch sử của làng Quang Tiền do Viện nghiên cứu Hán Nôm - Viên KHXHVN, cùng các tư liệu quý giá của Bảo tàng Hải Dương, Hội sử học Hải Dương và từ dòng họ bà Bùi Thị Hý cung cấp.

Thay mặt cho dòng họ Bùi ở Quang Tiền ông Bùi Đức Lợi cháu đời thứ 21 đã đón nhận "Danh hiệu Tổ nghề gốm sứ Chu Đậu" –( Nữ trí thức, nghệ nhân, doanh nhân, nhà hàng hải xuất sắc thế kỷ XV) được phong tặng cho cho Bà Bùi Thị Hý ( hiệu là Vọng Nguyệt) - làng Quang Tiền, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Sự kiện này diễn ra đúng ngày hội của làng thường niên để báo đáp và tri ân Vua Lê, Thành Hoàng làng và Bà Bùi Thị Hý. Thời gian tuy có xa, nhưng với những chứng cứ lịch sử liên quan đến Bà Hý do các Ban ngành chuyên môn cung cấp thì việc truy tặng danh hiệu này hết sức có ý nghĩa với Làng nghề Việt Nam. Vinh danh Bà sẽ là tấm gương sáng cho các thế hệ Nghệ nhân và Thợ giỏi cả nước cùng học tập, đồng thời cũng truyền lửa cho thế hệ kế tiếp tại Đồng Quang thắp lại ngọn lửa vinh quang. Biến vùng Nam Sách và Đồng Quang thành những điểm sáng về nghề gốm sứ của cả nước. Cũng phải nhắc lại một sự kiện mang tính lịch sử đối với làng gốm cổ truyền Chu Đậu. Năm 2000, ông Nguyễn Hữu Thắng, giám đốc Công ty sản xuất, dịch vụ và xuất nhập khẩu Hà Nội (HAPRO), người quê Nam Sách đã về Chu Đậu để thực hiện một dự án đầu tư sản xuất mặt hàng gốm xuất khẩu theo phương pháp phục chế gốm cổ và tạo mẫu sản phẩm mới theo phong cách gốm cổ Chu Đậu, nhằm khôi phục thương hiệu nổi tiếng của quê hương mình.